Việc Làm Singapore – SDEDC-12/04/2021

  • Posted on
[Việc làm Singapore – 12/04/2021]
Nam / Nữ tuổi từ 19-35 có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc Trung đều có thể tham gia
———————————-
1. [BN] Cần Nữ tiếng Anh làm phụ bếp nhà hàng. Lương : 1300 + hỗ trợ ở 250 SGD + bao ăn. Làm việc : 12 / ngày, Nghỉ 4 ngày / tháng. Có kinh nghiệm liên quan…..
2. [BN] Cần Nam / Nữ tiếng Trung làm phụ bếp kiêm thu ngân nhà hàng. Lương : 1600 + bao ăn. Làm việc : 12 / ngày, Nghỉ 2 ngày / tháng. Có kinh nghiệm liên quan…..
3. [BN] Cần Nam tiếng Anh / Trung làm rửa bát dọn dẹp nhà hàng. Lương : 1200 + bao ăn + bao ở (hoặc hỗ trợ 550 SGD / tháng). Làm việc : 12 / ngày, Nghỉ 2 ngày / tháng (Tăng ca 5 SGD / g). Chăm chỉ chịu khó làm được thời gian dài
4. [CT] Cần 1 nữ tiếng Trung / Anh có kinh nghiệm làm nối mi. Lương : 1600 SGD (Sau thử việc làm tốt có tăng lương) + hoa hồng (10-20%). Làm việc : 11am – 9pm / ngày, Nghỉ 4 ngày / tháng (Có ngày nghỉ & phép năm theo luật Singapore)
5. [BK] Cần Nam Nữ tiếng Trung / Anh làm LDPT ca đêm tại xưởng. Lương : 2350 + bao ăn. Làm việc : 12 / ngày, Nghỉ 2 ngày / tháng. Có kinh nghiệm liên quan…..
6. [BK] Cần Nữ tiếng Trung làm phục vụ nhà hàng. Lương : 1800 + bao ăn. Làm việc : 12 / ngày, Nghỉ 2 ngày / tháng. Có kinh nghiệm liên quan…..
SHARE

john nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

BACK TO TOP