Giới thiệu trường Cao Đẳng Quốc Tế Dimensions Singapore

    Dimensions International College (Dimensions): Trước đây được biết đến là “Trường Thương mại Dimensions” thành lập năm 1980. Ngày nay, chúng tôi có 3 campus tọa lạc tại những vị trí trung tâm: 58 Lowland Road, Singapore 547453 (Campus chính) 2 Jalan Seh Chuan, Singapore 598417 (Bukit Timah Campus) 277 River Valley Road, Singapore 238318 (City Campus)
    BACK TO TOP