THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TẠI SINGAPORE (TUYỂN QUANH NĂM)

    THỰC TẬP HƯƠNG LƯƠNG 4 THÁNG TẠI SINGAPORE Nhân viên siêu thị 24h (Tuyển liên tục quanh năm) Vị trí : Nữ làm thu ngân / Nam làm kho Lương cơ bản : 1200$ – 1300$ (21-23tr VND) Trợ cấp: bao ở miễn phí Yêu cầu : Giao tiếp tiếng Anh hoặc Trung cơ bản
    BACK TO TOP