Trương Loan (Thực Tập Sinh)

    Chúc mừng em đã đậu Visa sang Singapore Chúc em có chuyến bay thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong công việc sắp tới Ms Trương Loan * Thực tập hưởng lương 4 tháng tại siêu thị 24h * Vị trí : nhân viên thu ngân * Lương cơ bản : 21 triệu VND

    Châu Mỹ (Thực Tập Sinh)

      Chúc mừng em đã đậu Visa sang Singapore Chúc em có chuyến bay thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong công việc sắp tới Ms Châu Mỹ * Thực tập hưởng lương 4 tháng tại siêu thị 24h * Vị trí : nhân viên thu ngân * Lương cơ bản : 21 triệu VND
      BACK TO TOP