Phi Lộc (Thực Tập Sinh)

  Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Việc làm 2 năm (Spass) Đơn hàng : nhân viên làm bánh Lương cơ bản : S$2000 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học & việc làm

  Phạm Phượng (Thực Tập Sinh)

   Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Thực tập 3 tháng Đơn hàng : Nhân viên bán hàng Lương cơ bản : S$1500 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học & việc làm tại

   Phạm Hảo (Thực Tập Sinh)

    Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Thực tập 3 tháng Đơn hàng : Nhân viên bán hàng Lương cơ bản : S$1500 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học & việc làm tại

    Trần Sơn (Thực Tập Sinh)

     Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Việc làm 2 năm (Spass) Đơn hàng : nhân viên vận hành máy CNC Lương cơ bản : S$2000 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học &

     Trần Thị Trinh (Thực Tập Sinh)

      Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Thực tập 3 tháng Đơn hàng : Nhân viên bán hàng Lương cơ bản : S$1500 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học & việc làm tại

      Thanh Vân (Thực Tập Sinh)

       Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Việc làm 2 năm Đơn hàng : Quản Lý Nhà Hàng Nhật Lương cơ bản + hoa hồng : S$2400 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học

       Lê Thị Hồng (Thực Tập Sinh)

        Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Việc làm 2 năm Đơn hàng : nhân viên Spa Lương cơ bản + hoa hồng : S$2000 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học & việc

        Hồng Hạnh (Thực Tập Sinh)

         Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Thực tập 4 tháng Đơn hàng : Nhân viên siêu thị Lương cơ bản : S$1450 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học & việc làm tại

         Thùy Trang (Thực Tập Sinh)

          Chào mừng em đến Singapore. Chúc em thành công trong công việc mình đã chọn Vị Trí : Thực tập 4 tháng Đơn hàng : Nhân viên siêu thị Lương cơ bản : S$1450 Tham khảo các công việc khác tại đây Để đăng ký tư vấn các chương trình du học & việc làm tại
          BACK TO TOP