Việc Làm Singapore – Tuyển Dọn Dẹp SDEDC-22/04-001

    Mã công việc: SDEDC-22/04-001 Nơi làm việc:  TTTM, siêu thị,…. Mức lương: 2,200 SGD Hỗ trợ:  ở Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: không Thời gian làm việc:  12 tiếng / ngày Ngày nghỉ:  4 ngày nghỉ / tháng Mô tả công việc: Dọn dẹp và quét dọn nơi làm việc Khi phỏng vấn
    BACK TO TOP