Việc Làm Singapore – Tuyển Service Crew SDEDC-08/01-003

    Mã công việc: SDEDC-08/01-003 Nơi làm việc: nhà hàng  Nhật Mức lương: 1,800 ~2,000 SGD ( tùy vào phỏng vấn)) Hỗ trợ:  ăn  + 100 phụ cấp Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 4 Mô tả công việc: Nhận order Phục

    Việc Làm Singapore – Tuyển LĐPT SDEDC-08/01-001

      Mã công việc: SDEDC-08/01-001 Nơi làm việc: coffee shop Mức lương: 1.200 SGD Hỗ trợ:  ăn và ở Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Dọn dẹp nơi làm việc Dọn bàn ăn Rửa chén Khi phỏng
      BACK TO TOP