Việc Làm Singapore – Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng SDEDC-22/12-003

  Mã công việc: SDEDC-22/12-003 Nơi làm việc: nhà hàng nhật Mức lương: 1,700 ~ 2,000 SGD Hỗ trợ:  ăn + 100 SGD phụ cấp Thưởng: không Tips/hoa hồng: có Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 4 Mô tả công việc: Nhận order Phục vụ thức ăn

  Việc Làm Singapore – Tuyển Nhân Viên Bán Bia SDEDC-22/12-002

   Mã công việc: SDEDC-22/12-002 Nơi làm việc: cửa hàng bia Mức lương: 1,400 SGD Hỗ trợ:  ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: có Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 4:00 pm – 12:00 am Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Tiếp thị bia và bán bia Khi phỏng vấn sẽ trao đổi

   Việc Làm Singapore – Tuyển Phục Vụ SDEDC-22/12-001

    Mã công việc: SDEDC-22/12-001 Nơi làm việc: nhà hàng Mức lương: 1,700 SGD Hỗ trợ:  ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: có Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12  tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Nhận order Phục vụ thưc ăn đồ uống Dọn dẹp và tính tiền Khi

    Việc Làm Singapore – Tuyển Phục Vụ SDEDC-21/12-002

     Mã công việc: SDEDC-21/12-002 Nơi làm việc: club ( clean) Vị trí: phụ bếp và phục vụ Mức lương: 1,700 SGD Hỗ trợ:  ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: có Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 4:00 pm – 4:00 pm Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Nhận order Phục vụ thưc

     Việc Làm Singapore – Tuyển Đầu Bếp SDEDC-21/12-001

      Mã công việc: SDEDC-21/12-001 Nơi làm việc: nhà hàng Vị trí: phụ bếp và phục vụ Mức lương: 1,500 SGD Hỗ trợ:  ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Sơ chế và chuẩn bị nguyên liêu

      Việc Làm Singapore – Tuyển Nhân Viên Nhà Hàng SDEDC-17/12-009

       Mã công việc: SDEDC-17/12-009 Nơi làm việc: nhà hàng Vị trí: phụ bếp và phục vụ Mức lương: 1,500 SGD Hỗ trợ: 200 SGD ở + ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 11 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Nhận order Phục

       Việc Làm Singapore – Tuyển Quản Lí SDEDC-17/12-008

        Mã công việc: SDEDC-17/12-008 Nơi làm việc: công ty vệ sinh Mức lương: 1,700 SGD ( sau thư việc tăng 100 SGD) Hỗ trợ: 200 SGD ở Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 7am-8pm / ngày (Thứ 7 : 7am -3pm) Ngày nghỉ: 4 Mô tả công

        Việc Làm Singapore – Tuyển LĐPT SDEDC-17/12-006

         Mã công việc: SDEDC-17/12-006 Nơi làm việc: Tofu factory Mức lương: 1,300 SGD Hỗ trợ: ăn + ở Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Sơ chế và cắt rau Khi phỏng vấn sẽ trao đổi thêm

         Việc Làm Singapore – Tuyển Phục Vụ SDEDC-17/12-005

          Mã công việc: SDEDC-17/12-005 Nơi làm việc: nhà hàng tây Mức lương: 1,400 SGD Hỗ trợ: ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 9:00 am – 8:30 pm ( thứ 2 – thứ 6), Ngày nghỉ: 4 Mô tả công việc: Nhận order Phục vụ thức ăn
          BACK TO TOP