SDH Institute – Nơi đào tạo những nhân tài ngành Du Lịch Khách Sạn & Sự Kiện

Học viện SDH – School D’Hospitality là trường chuyên về đào tạo ngành du lịch – khách sạn. Được thành lập vào năm 2007, Học viện SDH luôn hướng đến những đổi…