Du Học Singapore – Ngành Quản Lý Sự Kiện Cùng SDH Institute

Events management – Công việc yêu thích của những người trẻ năng động. Với rất nhiều những sự kiện lớn, nhỏ được tổ chức thường xuyên trong các lĩnh vực…

Du Học Singapore – TUẦN LỄ ĐĂNG KÍ HỌC BỔNG CỦA HỌC VIỆN SDH SINGAPORE

Học viện SDH – School D’Hospitality là trường chuyên về đào tạo ngành du lịch – khách sạn. Được thành lập vào năm 2007, Học viện SDH luôn hướng đến những đổi mới và phát triển…

Du Học Singapore – Ngành Điều Hành Hàng Không Và Du Lịch Tại SDH.

I. Giới thiệu chung. Học viện SDH – School D’Hospitality là trường chuyên về đào tạo ngành du lịch – khách sạn. Được thành lập vào năm 2007, Học viện SDH luôn hướng đến những…