Học Viện SDH Singapore

Du Học Singapore – Ngành Điều Hành Hàng Không Và Du Lịch Tại SDH.

I. Giới thiệu chung. Học viện SDH – School D’Hospitality là trường chuyên về đào tạo ngành du lịch – khách sạn. Được thành lập vào năm 2007, Học viện SDH luôn hướng đến những…

Continue Reading

Du Học Singapore – Ngành Quản Lý Sự Kiện Cùng SDH Institute

Events management – Công việc yêu thích của những người trẻ năng động. Với rất nhiều những sự kiện lớn, nhỏ được tổ chức thường xuyên trong các lĩnh vực…

Continue Reading

Du Học Singapore – Ngành Điều Hành Hàng Không Và Du Lịch Tại SDH.

I. Giới thiệu chung. Học viện SDH – School D’Hospitality là trường chuyên về đào tạo ngành du lịch – khách sạn. Được thành lập vào năm 2007, Học viện SDH luôn hướng đến những…

Continue Reading