Học viện BITC

Du Học Singapore – Ngành Hospitality với nhiêu ưu đãi tại BITC

The Baking Industry Training Centre (BITC) bắt đầu hợp tác với  Prima Limited and the Productivity and Standards Board (PSB) nhằm bắt tay vào sứ mệnh nâng cấp ngành công nghiệp…

Continue Reading