BITC

Du Học Singapore – Lối Tắt Lấy Bằng Cử Nhân Ngành Hospitality Trong 15 Tháng

The Baking Industry Training Centre (BITC) bắt đầu hợp tác với  Prima Limited and the Productivity and Standards Board (PSB) nhằm bắt tay vào sứ mệnh nâng cấp ngành công nghiệp…

Continue Reading