Việc Làm

  • Dịch vụ việc làm tại Singapore dài hạn (2 năm)
  • Đối tượng là các bạn ứng viên giao tiếp tốt tiếng anh hoặc tiếng  trung
  • Tối thiểu tốt nghiệp TPHT trở lên
  • Làm việc tại các công xưởng, nhà hàng, khách sạn, sân bay, bệnh viện, trung tâm thương mại ….