Thực Tập

Rồng Phương Nam cung cấp các khóa thực tập hưởng lương ngắn hạn từ 3-6 tháng với mức lương từ 1000 SGD (17 triệu) trở lên, thực tập trong các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang ….