Du Học Singapore – TUẦN LỄ ĐĂNG KÍ HỌC BỔNG CỦA HỌC VIỆN SDH SINGAPORE

Học viện SDH – School D’Hospitality là trường chuyên về đào tạo ngành du lịch – khách sạn. Được thành lập vào năm 2007, Học viện SDH luôn hướng đến những đổi mới và phát triển…