Việc Làm Singapore – Tuyển Phục Vụ SDEDC-14/01-002

  Mã công việc: SDEDC-14/01-002 Nơi làm việc: nhà hàng tây Mức lương: 1,400 SGD Hỗ trợ:  300 SGD ở + ăn Thưởng: 100 ~ 300 Tips/hoa hồng: có Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 10:00 am – 10:00 pm Ngày nghỉ:  4 ngày nghỉ / tháng Mô tả công việc: Nhân order

  Việc Làm Singapore – Tuyển Đầu Bếp Món Hoa SDEDC-12/01-004

   Mã công việc: SDEDC-12/01-004 Nơi làm việc: nhà hàng Trung Mức lương: 2,500 SGD Hỗ trợ:  ăn ở Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 10:00 am – 10:00 pm hoặc 1:00 pm – 1:00 am Ngày nghỉ: 2 ngày nghỉ / tháng Mô tả công việc: Nấu

   Việc Làm Singapore – Tuyển Phục Vụ SDEDC-12/01-002

    Mã công việc: SDEDC-12/01-002 Nơi làm việc: coffee shop Mức lương: 1,300 ~ 1,500 SGD ( tuỳ theo năng lực) ( sau thử việc sẽ tăng lương) Hỗ trợ:  ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 ngày nghỉ / tháng

    Việc Làm Singapore – Tuyển Service Crew SDEDC-08/01-003

     Mã công việc: SDEDC-08/01-003 Nơi làm việc: nhà hàng  Nhật Mức lương: 1,800 ~2,000 SGD ( tùy vào phỏng vấn)) Hỗ trợ:  ăn  + 100 phụ cấp Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 4 Mô tả công việc: Nhận order Phục

     Việc Làm Singapore – Tuyển LĐPT SDEDC-08/01-001

      Mã công việc: SDEDC-08/01-001 Nơi làm việc: coffee shop Mức lương: 1.200 SGD Hỗ trợ:  ăn và ở Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Dọn dẹp nơi làm việc Dọn bàn ăn Rửa chén Khi phỏng
      BACK TO TOP