Việc Làm Singapore – Admin SDEDC-02/12-004

  Mã công việc: SDEDC-02/12-004 Chế độ : Nơi làm việc: công ty xây dựng tại Central Vị trí: Admin Mức lương: 2,000 SGD ( sau thử việc tăng lương tùy theo năng lực) Hỗ trợ: không Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: theo yêu cầu Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày Ngày

  Việc Làm Singapore – Tuyển Dọn Vệ Sinh SDEDC-02/12-006

   Mã công việc: SDEDC-02/12-006 Nơi làm việc: TTTM, công ty Vị trí: dọn dẹp Mức lương: 2,500 SGD Hỗ trợ: không Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: theo yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 4 ngày nghỉ / tháng Mô tả công việc: Dọn dẹp Khi phỏng vấn

   Việc Làm Singapore – Tuyển Đầu Bếp Nhật SDEDC-02/12-007

    Mã công việc: SDEDC-02/12-007 Nơi làm việc: nhà hàng Nhật ở West Vị trí: đầu bếp Mức lương: 1,800 ~ 2,200 SGD Hỗ trợ: 200 SGD ở + ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: theo yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 4 ngày nghỉ / tháng Mô
    BACK TO TOP