Việc Làm Singapore – Tuyển Phục Vụ SDEDC-21/12-002

    Mã công việc: SDEDC-21/12-002 Nơi làm việc: club ( clean) Vị trí: phụ bếp và phục vụ Mức lương: 1,700 SGD Hỗ trợ:  ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: có Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 4:00 pm – 4:00 pm Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Nhận order Phục vụ thưc

    Việc Làm Singapore – Tuyển Đầu Bếp SDEDC-21/12-001

      Mã công việc: SDEDC-21/12-001 Nơi làm việc: nhà hàng Vị trí: phụ bếp và phục vụ Mức lương: 1,500 SGD Hỗ trợ:  ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: nếu yêu cầu Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Sơ chế và chuẩn bị nguyên liêu
      BACK TO TOP