Việc Làm Singapore – Tuyển Pha Chế SDEDC-15/12-005

  Mã công việc: SDEDC-15/12-005 Nơi làm việc: cửa hàng cà phê Mức lương: 1,550 SGD ( sau 3 tháng tăng 100 SGD) Hỗ trợ: ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: có Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Nhận order Dọn dẹp và tính tiền

  Việc Làm Singapore – Tuyển LĐPT SDEDC-15/12-003

   Mã công việc: SDEDC-15/12-003 Nơi làm việc: cửa hàng nhu yếu phẩm Mức lương: 1,550 SGD ( sau 3 tháng tăng 100 SGD) Hỗ trợ: không Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: có Thời gian làm việc: 11 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 Mô tả công việc: Bán hàng Kiểm kho Khi phỏng

   Việc Làm Singapore – Tuyển Phụ Bếp SDEDC-15/12-002

    Mã công việc: SDEDC-15/12-002 Nơi làm việc: Nhà hàng Nasi Lemak Mức lương: 1,550 SGD ( sau 6 tháng tăng 100 SGD) Hỗ trợ: ăn Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: có Thời gian làm việc: 12 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 2 ( sau 3 tháng nghỉ 4 ngày) Mô tả công việc:

    Việc Làm Singapore – Tuyển Tạp Vụ Cao Cấp SDEDC-15/12-001

     Mã công việc: SDEDC-15/12-001 Nơi làm việc: ISS Mức lương: 2,400 ~ 2,500 SGD Hỗ trợ: không Thưởng: không Tips/hoa hồng: không Tăng ca: có Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày Ngày nghỉ: 4 Mô tả công việc: Dọn vệ sinh nơi làm việc Thay ra giường Phụ các công việc khác Khi
     BACK TO TOP